Silistra, fortăreața Medjidi Tabia, planurile lui Von Moltke și vizita sultanului reformator în Dobrogea

Silistra, fortăreața Medjidi Tabia, planurile lui Von Moltke și vizita sultanului reformator în Dobrogea

Pe vremuri, în perioada Imperiului Roman, s-a numit Durostorum și a fost unul din marile orașe ale provinciei  Moesia Inferior. Alte nume purtate au fost Durostor, Drâstor, Drastar și în fine, Silistre, cum i-au zis turcii (turco-otomană). Aparținând Bulgariei, Silistra de astăzi este în continuare un oraș dobrogean cu povești extraordinare. Ne vom concentra asupra celor din prima jumătate a secolului XIX, o perioadă extrem de tulbure, în care Dobrogea noastră, provincie a Imperiului Otoman a fost teatru de operațiuni în războaiele sângeroase purtate contra Rusiei Țariste (războaiele ruso-turce).

Ocupația rusă și planurile germanului

În 1829, după pacea de la Adrianopole, tabăra învinsă (Imperiul Otoman) a cedat Silistra Rusiei învingătoare. Era deja aproape ruinată după războiul devastator dintre cele două mai forțe ale lumii. Silistra a fost oferită ca zălog pentru plata cheltuielilor de război, care se ridicau la 11,5 milioane de galbeni. Șapte ani a stat sub ocupație, pentru ca apoi să fie din nou preluată de Înalta Poartă. În 1837, la cererea sultanului Mahmud II (1808 – 1839) tânărul ofițer și inginer german Helmuth Von Moltke (Bătrânul – The Elder), viitorul celebru feldmareșal prusac a venit în Dobrogea, la Silistra și a conceput planul de refacere a bătrânei cetăți. Pentru o vreme, nu s-au găsit însă bani pentru lucrarea efectivă iar anii au trecut. Sultanul Mahmud II a trecut în neființă iar locul său a fost luat de fiul său, tânărul Abdul Medgid, cel ce avea să fie supranumit Reformatorul…

Refacerea cetății

În 1847, Abdul Medgid (1839-1861) a venit în Dobrogea. Pe baza planurilor lui Von Moltke, Silistra a fost reconstruită.  A fost înconjurată cu un uriaș zid de piatră iar în afara acestuia exista un șanț mare și umplut cu apă. Avea patru mari porți de fier: Ceair Kapusi (Poarta Ceairului), Istambul Kapusi (Poarta Istanbulului) Ermeni Kapusi (Poarta Armenilor) și Serai Kapusi (Poarta Palatului). În interiorul cetății au fost create și două depozite de muniții pentru ca orașul să se poată apăra mult mai bine, în fața dușmanilor. Orașul refăcut avea să se dezvolte mult în următorii ani și să cuprindă între zidurile sale o populație numeroasă, câteva mii, marea majoritate turci, dar și români bulgari, armeni, greci sau evrei. Pentru siguranța tuturor, regulile orașului erau însă severe: cele patru porți se deschideau la 6 dimineața și se închideau la 6 seara. Cine nu apuca să ajungă la timp, rămânea perste noapte în afara zidurilor căci cei patru kapugii (șefii porților) nu făceau excepție pentru nimeni…

Mesajul sultanului

Vizita lui Abdul Medgid avea să schimbe fața orașului altădată distrus de războaie. Sultanul și-a mai lăsat într-un fel amprenta: în grădina publică de pe malul Dunării a fost amplasată o inscripție comemorativă, o placă de marmură, cu mesajul său. S-a scris pe acestă placă, printre altele, cu litere arabe: “Majestatea sa , Sultanul Abdul Medgid… Padișahul veacului care a asigurat liniștea întregii lumi cu înțeleapta-i conducere. În amintirea vizitei sale s-a ridicat acest monument, care va rămâne până la sfârșitul lumii… spre veselia lumii întregi… Până la sfârșitul lumii gloria acestui padișah va luci ca un soare fericit. A venit la Silistra, Șahul și Suveranul mulțimii, Medjid Han. Iată data: 1253 (n.a. după cronologia otomană, după Hegira) Umilul Mustafa Izet, fiul lui Iesari a săpat în piatră inscripția”…

Fortăreața de pe deal – Medjidi Tabia și tunelul subteran

Refacerea efectivă a Silistrei a fost doar o parte a lucrării. Tot în baza vechilor planuri ale lui Von Moltke, la aproximativ 3 kilometri de oraș, pe un deal ce străjuia zona, a fost ridicată o fortăreață impresionantă. A fost botezată Medgid Tabia sau Medjidi Tabia, după numele tânărului său întemeietor. Era de formă dreptunghiulară, cu o suprafață de 500 de metri pătrați și construită din mari blocuri de piatră. Zidurile sale crenelate erau înalte de 10 metri și groase de 1 metru. Avea o singură poartă de acces. Fortăreața comunica cu Silistra printr-un tunel subteran, care ajungea și într-un depozit ascuns de muniții, de sub pământ. Medjidi Tabia a fost terminată în 1853 de guvernatorul Dobrogei, Said Pașa și avea să își dovedească importanța în Războiul Crimeii (1853-1856) când a apărat cu succes orașul… Medgid Tabia și-a avut rolul său și în războiul ruso-turc din 1877 -1878, în urma căruia România și-a câștigat independența. Și astăzi, pe zidurile sale pot fi văzute nume ale unor soldați români.

Motivul lui Abdul Medgid

Se spune că vizita sultanului în Dobrogea anului 1847 ar fi avut mai multe motive, unul dintre ele fiind mai puțin obișnuit. Călătoria lui avea ca destinație și o reședință din apropiere (satul Rahman Așiclar) care îi aparținea fostului beylerbey Ibraim Pașa. Cei doi s-au întâlnit iar sultanul a rămas peste noapte în casa nobilului. A fost o vizită de mulțumire pentru că Ibraim Pașa salvase Silistra. Se întâmplase în 1828, când apărătorul orașului, Ahmet Pașa nu avea bani pentru a-și întreține armata de 4000 de oameni iar situația era critică. Ibraim Pașa, foarte bogat, a suportat toate cheltuielile. După războiul cu rușii, Imperiul îi datora nobilului peste 250.000 de lire dar acesta nu a vrut să îi mai primească și a șters datoria, din dragoste de țară. Au trecut 21 de ani de la acea întâmplare dar Abdul Medgid a ținut să îi mulțumească personal pentru acel gest. Abdul Medgid a fost un sultan luminat și care a reformat fața Imperiului Otoman, smulgându-l din Evul Mediu și aducându-l în vremuri moderne. A reorganizat armata, a introdus primele bacnote, a înființat școli, universități și academii, fiind interesat de creșterea gradului de civilizație. A impus înlocuirea turbanului cu fesul… A fost un monarh care a dus războaie dar care visa mereu la pace… A fost un adept al toleranței religioase, un om deschis către Europa… A murit din păcate de tânăr, la nici 39 de ani… De pe urma sa avem numeroase povești iar în Dobrogea, pe lângă vizita sa la Silistra, avem Medgidia, un oraș modern care îi poartă numele întemeietorului său…

Bibliografie – Analele Dobrogei 1932-1933 – Valerian Petrescu, Regional History Museum Silistra – Tourist Sites in Silistra, Pontica, Istoria Imperiului Otoman, Helmuth von Moltke – Enciclopedia Britanica, Călători străini în Țările Române

Sursa foto – Regional History Museum Silistra, Fortareata Medjidi Tabia, vedere aeriana

[codepeople-post-map]

Cămilele Dobrogei otomane

Timp de mai bine de patru secole şi jumătate, bătrânele meleaguri dintre Dunăre şi Mare s-au aflat sub stăpânirea Imperiului Otoman. Din când în când, Dobrogea devenea câmp de bătălie pentru oştirile stăpânitorilor şi pentru armatele altor neamuri şi seminţii. Vorbim despre fraţii valahi din Ţara Românească şi Moldova, (ce încearcau uneori eliberarea bătrânei Sciţii Minor de sub “jugul” turcesc,) dar şi despre ruşii ce doreau să îşi extindă dominaţia asupra bogatei noastre regiuni. În vremuri tulburi de război, otomanii deplasau în Dobrogea oşti numeroase, adunate de prin toate colţurile imperiului. Hrana, armamentul şi echipamentele pentru întreţinerea trupelor erau transportate cu ajutorul animalelor de tracţiune, cai, vite şi nu în ultimul rând, cămile… Astfel au ajuns pe meleagurile noastre aceste “corăbii ale deşertului”, mutate din Sahara în “stepa” Dobrogei centrale. Numărul cămilelor aduse în Dobrogea a devenit mare cu precădere în timpul războaielor ruso-turce din timpul secolului XIX. Un episod interesant ne este relatat de Hector de Bearn, membrul unei misiuni franceze în Dobrogea anului 1828. Acesta povesteşte cum otomanii trec la un moment dat Dunărea pe un pod de vase, lung de peste 300 de stânjeni. Cămilele folosite la transport, neobişnuite cu apele curgătoare se sperie şi refuză să meargă pe pod. Ele se agită atât de mult încât sperie şi caii ofiţerilor, cabalinele nefiind obişnuite cu aceste animale exotice. Totul se transformă într-un incident de proporţii, care pune în pericol întreaga operţiune militară. Acest episod este doar unul care confirmă prezenţa cămilelor în Dobrogea. Se ştie acum foarte bine că în perioada sec.XIX şi începutul sec.XX acestea sunt folosite des, cu precădere în judeţul Tulcea. În aşezările importante din punct de vedere comercial şi militar (Babadag, Tulcea, Isaccea) existau cu siguranţă “ferme” pentru cămilele folosite la transport. În 2008, în zona Agighiol, arheologii tulceni de la ICEM au descoperit un număr mare de resturi de cămile, care au trăit chiar mai înainte de războaiele ruso-turce, studiul antropologic datând oasele animalelor undeva în secolele XVII – XVIII. Cămilele de la Agighiol erau exemplare mature, folosite probabil la diverse munci grele. În a doua jumătate a sec.XIX, înainte de Războiul de Independenţă exista se pare şi în sudul provinciei, pe lângă Mangalia, o astfel de crescătorie de cămile. Cu siguranţă au existat multe astfel de crescătorii în întreaga provincie. Încheiem povestea cu un aspect inedit: otomanii au folosit mult în Dobrogea cămile, dar nu ei au fost primii care le-au adus aici. Arheologii au descoperit că aceste animale au fost folosite şi în perioada stăpânii bizantine (sec. IX – XIII), rămăşiţe ale lor fiind găsite la Garvăn – Dinogeţia şi Noviodunum – Isaccea…

 Bibliografie – Adrian Bălăşescu, Iulian Vizauer, Antoine Zazzo, Cristi Micu – “Notă asupra descoperirii unor resturi de cămile în Dobrogea – Agighiol” – Revista Peuce, Tulcea; Analele Dobrogei 1920-1938 – Ion Conea (Episodul De Bearn)

 Foto – “Camels in Dobrudja” (după Arhire 2010), foto preluată din revista Peuce

[codepeople-post-map]

Sfatul bătrânilor de la Kiustenge – Demogherontia  

Termenul de sorginte grecească pare să ne întoarcă în timp două milenii, până pe vremea coloniştilor greci de la malul Pontului Euxin. Este o aparenţă înşelătoare, pentru că nu facem decât un salt imaginar până la începutul secolului XIX. Suntem la Kiustenge (Constanţa) şi este anul 1814. Corabia Evanghelistria a venit de la Cataviti pentru a aduce în oraşul dobrogean măsline şi ulei de măsline, marfă destinată Sfatului Bătrânilor (Demogherontia). Locuitorii de aici se asociaseră chiar într-o cooperativă ce se ocupa şi de tranzacţii comerciale, în folosul comunităţii. Constanţa încerca să se refacă după devastatoarele atacuri din timpul războaielor ruso-turce (în 1809 generalul Bagration cucerise cetatea iar garnizoana de 200 de turci i se predase, în acelaşi an generalul Platov a dat foc oraşului, ruinându-l aproape total după cum povestea căpitanul Ionescu Dobrogeanu). Locuitorii creştini au rezistat acestor vremuri iar Sfatul celor 12 Înţelepţi (oameni de seamă ai urbei) încercau readucerea bunăstării comerciale. Aceşti Bătrâni (demogherontes) se ocupau de interesele cetăţii, menţineau relaţia cu stăpânirea militar administrativă otomană dar aveau şi puterea de a judeca diverse pricini (procese), mai ales civile sau comerciale ivite între cetăţenii oraşului. Aceste Demogherontii au funcţionat în aproape toate oraşele mari din provinciile Imperiului Otoman, locuite de creştini. În anul 1821, Kiustenge (Kiustendge) este refăcută şi chiar repopulată, cu şi mai mulţi români şi greci. Majoritatea membrilor din Demogherontia de la Constanţa erau eleni. Aşa se explică faptul că în 1821, Sfatul Bătrânilor trimite obiecte şi bani la Galaţi lui Farmache şi Iorgache Olimpiu, două căpetenii din Eterie, mişcarea naţională grecească de eliberare de sub jugul otoman. În 1864 se ştie că la Constanţa mai exista această demogherontie (cu doar şase membri), care contribuie la construcţia a două edificii importante, Biserica Grecească şi Şcoala Grecească. Constituită după modelul antic, Demogherontia Constanţei a avut un rol extrem de important în Dobrogea modernă luptând (pe alte căi decât cele militare) pentru bunăstarea oraşului şi pentru menţinerea creştinismului ca religie majoritară a urbei…

Bibliografie – Dr.H Safaridi – Jurnalul din Thasos, Analele Dobrogei 1933, 1937, Safaridi – Caietul de notiţe, file de istorie, Comunitatea Elenă Elpis Constanţa

 Foto – ecomareaneagră.wordpress.com – Gravură Hector de Bearn 1828  – Kiustenge văzută de pe mare (n.r.oraşul este refăcut după războaie devastatoare)

 [codepeople-post-map]

ICAR Tours

Iti oferim o paleta larga de optiuni turistice: Turism individual si de grup, Bilete de odihna si tratament, Circuite externe, Sejururi in tara si strainatate, Bilete de avion, Rezervari hoteliere, Asigurari medicale de calatorie, Transferuri zilnice din Constanta si Brasov la Aeroportul Otopeni si retur

Direct Aeroport

Transport privat in regim shuttle bus de la aeroporturile Otopeni si Mihail Kogalniceanu catre Constanta sau Brasov. De acasa pana la aeroport, comod si sigur.

Cazare Litoral - by ICAR Tours

Cazare pe litoral in Romania - avem oferta ideala! Tot ce ai nevoie pentru un concediu reusit cu un buget rezonabil pentru un numar mare de hoteluri pe litoral. Informatii reale de cazare la mare, locuri verificate, oferte si reduceri de nerefuzat. Noi ne ocupam de cazare, tu pregateste-ti bagajele!

MASC - Mamaia Apartments Summerland Club

MASC iti ofera Garsoniere si apartamente de inchiriat in zona de Nord a statiunii Mamaia, cunoscuta la nivel international ca fiind un centru al clubbingului si a celor mai tari petreceri.